Werken bij B-smart

Complete onderbouw

Om de onderbouw compleet te maken, levert B-smart fundering verschillende prefab betonelementen.

Denk hierbij aan holle wanden, P- en T-stukken, wanden, putten, vloeren en dergelijke.