Werken bij B-smart

Disclaimer

Samen. Gebouw. Bewust.

Deze internetsite wordt u aangeboden door B-smart fundering B.V. De inhoud ervan is eigendom van B-smart fundering B.V. en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van B-smart fundering B.V.

B-smart fundering B.V. zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie is onder voorbehoud.

B-smart fundering B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door B-smart fundering B.V. aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij B-smart fundering B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over diensten en/of producten die niet bij B-smart fundering B.V. verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan B-smart fundering B.V. toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door B-smart fundering B.V. vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van B-smart fundering B.V. ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. B-smart fundering B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.