Werken bij B-smart

(Gezondheids-)
centrum

Naarden

In Naarden wordt in opdracht van Dudok Wonen gebouwd aan een nieuw multifunctioneel (gezondheids-)centrum, gecombineerd met sociale huurwoningen en appartementen en openbare ruimten.

Het complex is gelegen in een woonbuurt en vormt straks met het naburige winkelcentrum straks het hart van de wijk. De kelder heeft een oppervlakte van circa 150 m2 en de onderzijde van de constructie ligt circa 2,5 meter onder het grondwaterniveau.


De bouwkuip is gerealiseerd door (tijdelijke) damwanden de bodem in te trillen en te voorzien van een gording.

Onder de bouwkuip hebben is een waterkerende waterglas injectielaag aangebracht.
Na het installeren van een lekwatersysteem is de bouwkuip ontgraven.

B-smart fundering heeft hier de complete fundering gemaakt, bestaande uit balken poeren en een kelder.

Op en top multifunctioneel

(sociale) woningen en openbare ruimten

Gerealiseerde onderdelen:

  • Funderingsbalken
  • Poeren
  • Kelder