B-smart fundering voert de complete onderbouw uit met gespecialiseerde teams. De funderingsmethodiek zelf bestaat uit vooraf vervaardigde onderdelen en zet de absolute standaard voor de nieuwste generatie slimme en duurzame funderingssystemen.


Dit zijn onze producten:

Onderbouw

B-smart fundering realiseert de complete onderbouw: vanaf heiwerk tot en met de begane grondvloer.

Onze collega’s van B-invented verzorgen de bouwkundige en constructieve engineering. Zij combineren hun kennis met de ervaringen van onze vaste uitvoeringsteams, zodat een soepele realisatie op de bouwplaats is verzekerd.

Het proces staat hierbij voortdurend centraal. Om dit proces te optimaliseren hebben we producten ontwikkeld die dit mogelijk maken, zoals de B-smart en B-smart S elementen en diverse prefab systeemonderdelen.

B-smart

De B-smart is een innovatieve, geïndustrialiseerde funderingsmethode ontwikkeld door ons zusterbedrijf B-invented.

Het funderingselement wordt prefab aangeleverd op de bouwplaats. De productie en assemblage van de EPS-bekisting, de vulelementen en de wapening vindt plaats in de fabriek. Hier worden ook de ankerstrips en eventueel mantelbuizen aangebracht.

Op de bouwplaats worden de elementen gepositioneerd en gekoppeld. Vervolgens wordt het beton in de elementen gestort, waardoor de funderingsbalk zijn constructieve werking krijgt.

De standaardafmetingen van de B-smart fundering zijn:

  • 350*550 mm (b*h),
  • 500*550 mm (b*h)
  • 600*550 mm (b*h)

B-smart S

Een fundering op staal bouwt u met de B-smart S.

De B-smart S is speciaal ontwikkeld om het hele proces vanaf engineering tot en met uitvoering te verzorgen. B-invented en Geurs beton hebben de beste eigenschappen van een traditionele- en een prefab fundering gecombineerd in de B-smart S.

De uitgangspunten van het systeem sluiten aan op de proces speerpunten die B-smart fundering nastreeft: minder arbeid, minder materiaal, minder bouwtijd, hoge kwaliteit en eenvoudige logistiek.

Prefab

Om de onderbouw compleet te maken, levert B-smart fundering verschillende prefab betonelementen. Denk hierbij aan holle wanden, P- en T-stukken, wanden, putten, vloeren en dergelijke.